Rola współczesnej kobiety w społeczeństwie

Rola współczesnej kobiety w społeczeństwie.

Współczesna kobieta wzięła na siebie wszystkie obowiązki, które były jej tradycyjnie przypisane – dbanie o dom i dzieci – pranie, sprzątanie, gotowanie i dodała do tego wszelkie obowiązki wynikające z podjęcia pracy zawodowej.    

 

Kobieta to osoba, która w życiu społecznym ma wiele ról – nie zawsze uświadamia sobie, że ma o wiele więcej obowiązków niż mężczyzna. Ktoś powie, no przecież kobiety mają to, czego chciały – chciały równych praw, dostępu do nauki i pracy i to w zasadzie osiągnęły. Niestety, nie zdjęto z ich barków wszystkiego, co się nazywa prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Nierówny podział obowiązków

Proste przykłady potwierdzą, że kobieta ma zbyt wiele obowiązków. Nie jest rzeczą rzadką, że kobiety pracują równie ciężko jak mężczyźni, mają odpowiedzialne stanowiska, którym towarzyszy duże napięcie i stres. Jednak, jeśli odwiedzamy kogoś w domu i zobaczymy tam bałagan, to pierwsza myśl, jaka nam wówczas przychodzi do głowy to ta, że gospodyni jest kiepską panią domu – właśnie PANI, a nie pan domu. To bardzo dyskryminuje kobiety.

Zdarzają się sytuacje, że mężczyzna nie pracuje, a właśnie kobieta zarabia na utrzymanie rodziny, pracując czasem po 12 godzin dziennie, niemniej i w takiej sytuacji zdecydowana większość ludzi będzie, źle oceniać kobietę, a nie mężczyznę, nierobiącego nic i niepracującego.

Czy rzeczywiście „pantoflarz”?

Współczesna kobieta wzięła na siebie wszystkie obowiązki, które były jej tradycyjnie przypisane – dbanie o dom i dzieci – pranie, sprzątanie, gotowanie i dodała do tego wszelkie obowiązki wynikające z podjęcia pracy zawodowej. Jeszcze w latach sześćdziesiątych w Polsce rola wielu pań ograniczała się do tej określanej mianem gospodyni domowej.

Emancypacja wyprowadziła kobiety na niebezpieczny grunt – wiele pań podejmując odpowiedzialną pracę zawodową jest zmuszona do tak zwanego drugiego etatu. Jeśli mężczyzna tworzy naprawdę związek partnerski i w pełni dzieli się obowiązkami domowymi z kobietą to często budzi to podziw u pań. Niestety takie zachowanie najczęściej spotyka się z mianem „pantoflarza”, który bezgranicznie poddał się kobiecie.

 

Macierzyństwo dyskryminowane

Współczesna kobieta, odpowiadając na wymogi rodziny i rynku, często płaci za to wysoką cenę. Kończy naukę, potem pracuje i jednocześnie podnosi swoje kwalifikacje – to jest oczywiste. Wielokrotnie jednak, efekty jej pracy, choć identyczne z efektami męskich dokonań, są oceniane gorzej i jednocześnie niżej wynagradzane. Kobieta to również potencjalna matka.

W przypadku zajścia w ciążę, niezbędna jest konieczność stworzenia bezpiecznych warunków pracy – to są koszty, które musi ponieść pracodawca. Z macierzyństwem związany jest też urlop, a w perspektywie również zwolnienia lekarskie, to wszystko sprawia, że kobiety są dyskryminowane. Jeśli taka kobieta staje w szranki z mężczyzną, jako kandydat na dane stanowisko, to przegrywa już na początku rekrutacji.

Kobiety i ich prawa

Tradycyjnie w naszej kulturze kobietę, a szczególnie matkę należy otoczyć szacunkiem – nie zawsze ten szacunek przekłada się na pomoc w różnych domowych obowiązkach. Jest widoczna powolna zmiana – w Europie to skandynawskie panie osiągnęły najwięcej – są widoczne w życiu publicznym, we władzach zarówno lokalnych, jak i centralnych.

Jednak w wielu krajach, które postrzegane są, jako cywilizowane i przestrzegające praw człowieka, kobiety prawa wyborcze dostały dopiero w drugiej połowie XX wieku, czyli do tego momentu były obywatelkami drugiej kategorii – w Szwajcarii kobiety prawa wyborcze otrzymały w 1971 roku, a w Portugalii w roku 1974.

Kobiety w USA, jako jedyne na świecie osiągnęły to, że ich wynagrodzenia są identyczne z zarobkami mężczyzn. Tę sytuację osiągnęły poprzez ciągłe procesy wskazujące na dyskryminację w miejscach pracy. Oczywiście pisząc o prawach i rolach społecznych współczesnej kobiety pomijamy tu panie żyjące w krajach islamskich – tam kobiety traktowane są zupełnie inaczej, co nie oznacza, że całkowicie źle – dla Europejczyków ten świat oceniany przez pryzmat własnych wartości i skal.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *