Historia Dnia Kobiet

Historia Dnia Kobiet.

28 lutego 1909 roku, w Stanach Zjednoczonych odbyły się pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet. Wydarzenie, zapoczątkowane przez Socjalistyczną Partię Ameryki, miało przypomnieć strajk kobiet pracujących w przemyśle odzieżowym, przeciwko karygodnym warunkom pracy.

To właśnie w ten, jedyny w roku dzień, wszystkim mamom, żonom, siostrom, przyjaciółkom czy koleżankom – jednym słowem wszystkim kobietom, wręczane są kwiaty czy drobne upominki. O jakim dniu mowa? Naturalnie o Międzynarodowym Dniu Kobiet. A jednak, choć przecież corocznie obchodzą go wszyscy ludzie na niemal całym świecie, tak naprawdę rzadko, kto zdaje sobie sprawę z prawdziwego znaczenia oraz historii tego, bądź, co bądź niezwykle ważnego w historii człowieka, dnia.

Czy tylko sympatia do przedstawicielek płci pięknej?

A dlaczego Międzynarodowy Dzień Kobiet określiliśmy mianem dnia odgrywającego niebagatelną rolę w historii człowieka? Czy kierowała nami tylko i wyłącznie sympatia do przedstawicielek płci pięknej? Z całą pewnością nie tylko. By jednak dogłębnie poznać i, co istotne, docenić prawdziwe znaczenia i rolę Międzynarodowego Dnia Kobiet, powinniśmy cofnąć się czasie do roku 1909.

To właśnie wtedy, 28 lutego, w Stanach Zjednoczonych odbyły się pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet. Wydarzenie, zapoczątkowane przez Socjalistyczną Partię Ameryki, pierwotnie miało na celu upamiętnienie odbywającego się rok wcześniej nowojorskiego strajku kobiet pracujących w branży przemysłu odzieżowego. Wtedy też Amerykanki strajkowały przeciwko karygodnym warunkom pracy.

Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze

Rok później, a więc w 1910 roku, Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła święto mające na celu przede wszystkim propagowanie idei praw kobiet, ale także uświadamianie i budowanie społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. Tym świętem był naturalnie obchodzony na całym świecie – Dzień Kobiet. W tamtejszej konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów. To właśnie wtedy, po raz pierwszy w historii, do Parlamentu Fińskiego wybrane zostały trzy kobiety.

Choć ustalenie Dnia Kobiet nie objęło jednoczesnego ustalenia dokładnej daty jego obchodów, to jednak w rok później, tj. w 1911, a dokładniej 19 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzony był w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Nie był to jednak dzień, w którym Panie z uśmiechem na ustach przyjmowały darowany im kwiatek czy słodki poczęstunek. Tego dnia domagano się bowiem prawa kobiet do głosowania oraz możliwości obejmowania przez Panie stanowisk publicznych, jak również praw kobiet do pracy i odbywania szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.

Protesty antywojenne

Kolejne lata również nie należały do najweselszych. Zarówno w 1913 jak i w 1914 roku podczas obchodów Dnia Kobiet odbywały się protesty przeciwko I wojnie światowej. Co jednak niezwykle ciekawe, we wspomnianych latach po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono również w Rosji. Tamtejsze wiece, mające miejsce w ostatnią niedzielę lutego, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim odbywały się właśnie 8 marca i tego też dnia Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony był również w innych krajach.

Powracając jednak do tematu ówczesnej Rosji. W 1917 roku Rosjanki zorganizowały strajki i protesty, których hasło przewodnie stanowiły słowa „chleb i pokój”. W cztery dni po zakończeniu protestów, car złożył abdykację, natomiast wybrany tymczasowo rząd przyznał kobietom prawa wyborcze. Po mającej miejsce w dniu 24 i 25 października (zgodnie z kalendarzem juliańskim), Rewolucji październikowej, bolszewickiej feministce i jednocześnie pierwszej na świecie kobiecie pełniącej funkcję ambasadora – Aleksandrze Kołłątaj, udało się przekonać samego Lenina, do zaadoptowania tego dnia na oficjalne, obowiązujące w Rosji, święto.

Tym niemniej wciąż był to normalny dzień pracy i dopiero w dniu 8 maja 1965 roku, dekretem Prezydium ZSRR, Międzynarodowy Dzień Kobiet został dniem całkowicie wolnym od pracy, jak to wyjaśniono: „w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ich heroizm i bezinteresowność na froncie i na tyłach, a także, by zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni między narodami i walkę o pokój”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych a sprawa kobiet

Przenieśmy się teraz do roku 1945 i niezwykłej roli, jaką w historii Dnia Kobiet odegrała i wciąż odgrywa, Organizacja Narodów Zjednoczonych. To właśnie w 1945 roku w pierwszym międzynarodowym dokumencie odnaleźć można potwierdzenie zasady równości praw kobiet i mężczyzn. O jakim dokumencie mowa? Tym dokumentem jest oczywiście Karta Narodów Zjednoczonych. Warto dodać, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, rok 1975 ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Kobiet, zaś w 1977 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęta została rezolucja, na mocy, której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być obchodzony w każdym, dowolnie wybranym przez Państwa należące do ONZ dniu.

Przyjęcie wspomnianej powyżej rezolucji było nie lada wydarzeniem, bowiem było ono równoznaczne z przyznaniem niebagatelnej roli kobiety zarówno w rozwoju społecznym jak i w procesach pokojowych.

Aurora, Feminist Peace Network, IANSA Women’s…

W obecnych czasach Organizacja Narodów Zjednoczonych nieustannie krzewi idee równoprawnego uczestnictwa wszystkich kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa oraz oczywiście pełnego poszanowania praw człowieka. Oczywiście Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest jedyną organizacją międzynarodową wspierającą ideę Międzynarodowego Dnia Kobiet. Do innymi, znaczących stowarzyszeń zaliczyć należy więc między innymi organizacje takie jak Aurora, Feminist Peace Network, IANSA Women’s, Network, ISIS Australia, IWD Toronto Committee, LeicestHERday Trust UK, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (w skrócie: RAWA), UNIFEM and Women Watch (UN), UNESCO czy też Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek.

Jak więc jasno widać na powyższych przykładach, wydarzenia towarzyszące Międzynarodowemu Dniu Kobiet, oraz oczywiście cała historia tego niezwykłego święta, odgrywają niezwykle istotną rolę w historii rozwoju i cywilizacji. Pamiętajmy więc o Dniu Kobiet i nie koniecznie kojarzmy to niezwykłe święto z mocno wbitym w naszą pamięć goździkiem czy też… paczką rajstop.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *